×
Աութսորսինգի առավելությունները

Outsourcing-ը թույլ է տալիս պատվիրատուին կրճատել ծախսերը և զգալիորեն իջեցնել աշխատատարությունը և ինֆորմացիոն համակարգերի շահագործման ծախսերը, կենտրոնանալ ընկերության բիզնեսի հիմնական գործընթացների վրա:

 

Outsourcer կազմակերպության ներգրավումը ունի մի շարք առավելություններ`