×
Օդորակում, օդափոխություն, ջեռուցում

Օդորակում, օդափոխություն, ջեռուցում


Առաջարկում ենք օդորակման, օդափոխության և ջեռուցման բնագավառում ծառայությունների ամբողջական համալիր: Ընկերության մասնագետները կկատարեն կենսաապահովման համակարգերի ստեղծման աշխատանքներ մաքսիմալ որակյալ ցանկացած փուլում. սարքավորումների ընտրության, պրոեկտի նախագծման, մոնտաժի իրականացման և տեղադրման ու համալարման աշխատանքների երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկման ժամանակ:


Ձեզ կառաջարկվի օդորակման, օդափոխության և ջեռուցման համակարգերի հաշվարկ` նախնական պլանի և այլ տեխնիկական ինֆորմացիայի ներկայացման հիման վրա: Վերջնական բնորոշման հիման վրա Դուք կարող եք ջեռուցման համակարգի մատակարարման և մոնտաժի պայմանագիր կնքել:
 
Նախագծումը իրենից ներկայացնում է հետևյալ ծառայությունները.

 

 • օդորակման, օդափոխության և ջեռուցման տեխնոլոգիական նախագծում
 • նախագծման համար նախնական տվյալների ստացում և ձևակերպում
 • մասնագետի կոնսուլտացիա և ժամանում
 • մոնտաժային աշխատանքների տեխնիկական ուղեկցում:

 
Կոմպլեկտավորում


Ընկերության մասնագետները կկատարեն ցանկացած ոչ ստանդարտ պատվեր` ամենամրցունակ գներով: Գնում կատարելու որոշում ընդունելուց առաջ Դուք ստանում եք մանրամասն հաշիվ, որտեղ նշված են բոլոր գները, և Դուք կարող եք գնահատել մեր ծառայությունները:


Սարքավորումների մոնտաժ


Ընկերության մոնտաժային խումբը զբաղվում է ցանկացած բարդության օբյեկտների սարքավուրությամբ: Մոնտաժային աշխատանքները իրենց մեջ ներառում են.

 

 • շենքերի և շինությունների համար մոնտաժային աշխատանքների կատարում
 • արտաքին ինժեներային ցանցերի և կոմունիկացիաների տեղադրման աշխատանքներ
 • ներքին ինժեներային համակարգերի և սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ:

 

Սպասարկում

Ընկերության սպասարկման ծառայությունը մատուցում է տեղադրման, մեր կողմից տեղադրված սարքավորումների վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ:
Ընկերության աշխատանքի առանձնահատկություններն են.

 

 • հաճախորդի հայտին անհատական մոտեցում, որը ենթադրում է սպասարկող ինժեներների և սպասարկվող սարքավորումների տերերի միջև փոխըմբռնում
 • մասնագետների հերթափոխ
 • ցանկացած կազմակերպությանն օգնելու ցանկություն և հնարավորություն:


Սարքավորման տիրոջ ցանկությամբ հնարավոր է.

 

 • սպասարկման պայմանագրի կնքում (երաշխիքային);
 • հետերաշխիքային տեխնիկական սպասարկման պայմանագրի կնքում;
 • չնախատեսված դեպքերում իրականացնել մեկանգամյա սպասարկում
 • նախնական պայմանավորվածությամբ սարքավորումների պրոֆելակտիկ սպասարկում իրականացնել: